Prireditve

 
   

Razpolagamo z ustreznimi kapacitetami ter imamo znanja in možnosti za organizacijo prireditev, razstav, delavnic, sejmov in raznih družabnih srečanj. 
Lokacija Meja 7 na Sorškem polju je na meji treh občin Kranj,  Medvode in Šk. Loka, zato  je idealno mesto za združevanje
in preseganje meja, zlasti za ljudi s pravim odnosom do narave.
 

 

Del dejavnosti namenjamo tudi sodelovanju z vrtci in šolami.  Otrokom, glede na starost primerno predstavimo določeno tematiko. Za vsako izbrano temo predstavimo orodja in pripomočke, ki so jih uporabljali nekoč ali jih uporabljamo še danes. 

V nadaljevanju navajam le nekaj možnosti, ki jih lahko  združimo ali dopolnimo:

  •      spoznavanje zdravilnih rastlin, njihovih značilnosti in uporabnosti, kdaj in kako jih nabiramo, mešanje čajev, priprava              zeliščnih namazov, ogled zeliščnega vrta v času sezone;
  •      predstavitev metuljev in njihovih razvojnih oblik;
  •      predstavitev sadja in zelenjave, gojenje glede na letni čas, ogled zelenjavnega in sadnega vrta, priprava v kuhinji, kot           način zdrave prehrane in konzerviranje ali sušenje živil za ozimnico;
  •      predstavitev mlevskih izdelkov, kako je včasih potekala pot od zrna do moke in peka kruha;
  •      pomembnost gozda, njegovo izkoriščanje, prikaz priprave drv za kurjavo, spoznavanje gob in živali v gozdu;
  •      domače mizarstvo, les in njegova uporaba, predstavitev strojev in orodja, izdelava manjših izdelkov npr. okvirjev za slike;
  •      po dogovoru vam lahko predstavimo druge domače obrti, kot so čipkarstvo, izdelovanje glinenih izdelkov npr. posod za    pripravo ptičjih pogač
  •      ponudimo vam lahko tudi lutkovne predstave, likovne delavnice, odvisno od vaših želja in potreb

Naš namen je ponuditi vsebinsko bogat program obogaten z izkustvenim in praktičnim znanjem.

Še posebej želimo doprinesti k spoštovanju naravnega okolja s pogledom v prihodnost ter prikazati prednosti domačih izdelkov / pridelkov in pomena sodelovanja z naravo.

PRIMER  NARAVOSLOVNEGA DNE ZA OSNOVNO ŠOLO NA TEMO OKUSNI ČAJI IN NABIRANJE ZDRAVILNIH RASTLIN

(število udeležencev do 60 oseb)

V našem okolju raste ogromno rastlin, ki jih lahko uporabimo v čajnih mešanicah za različne namene. Kako jih shranjujemo, kako naredimo dobro mešanico in kako jo pripravimo? Spoznajmo skrivnost dobrega čaja.

Spoznavali bomo katere zdravilne rastline so primerne za nabiranje, kdaj jih nabiramo, kako in kaj lahko iz njih naredimo ter za kakšen namen jih lahko uporabimo.

Celoten program naravoslovnega dne je razdeljen v 3 vsebinsko različne, vendar dopolnjujoče se sklope. Po prihodu udeležence razdelimo v skupine do 20 oseb in vsaka skupina začne z drugim vsebinskim sklopom.

ORODJA IN DELO Z NJIMI

- predstavitev starega in sodobnega orodja ter njegova praktična uporaba na vrtu;                                                                            - pomen lastnega vrta oz. pomen domačih pridelkov, njihove prednosti in koristi;

 ČAJI, ZDRAVILNE IN ZAČIMBNE RASTLINE

- področja uporabe zdravilnih in začimbnih rastlin;                                                                                                                                 - spoznavanje rastlin v našem okolju (herbarij in v času sezone ogled zeliščnega vrta);                                                                       - kdaj in kako jih nabiramo in kako jih shranjujemo;                                                                                                                              - kaj lahko iz njih naredimo in za kakšen namen jih lahko uporabimo;

 PRAKTIČNI PRIKAZ

- prikaz kombiniranja čajev, kako pripravimo dobro mešanico;                                                                                                               - kuhanje in degustiranje čaja;                                                                                                                                                               - prikaz priprave zeliščnega namaza in degustiranj

Posamičen sklop traja okrog 1 ure. Po prvem sklopu je predviden odmor za domačo ekološko malico.V primeru, da je število  udeležencev manjše jih razdelimo v 2 skupini ali pa ostanejo v 1 skupini. Vsebinski obseg ostaja enak.

Vsebino posameznega sklopa ali celotnega programa lahko prilagajamo v skladu z našo dejavnostjo in seveda glede na vaše želje. V ospredje lahko postavimo glino ali pa les ipd.

Na spletni strani Osnovne šole Vide Pregarc www.osvp.si/index.php/eko-kmetija  si lahko ogledate en naš primer naravoslovnega dneva.

Comments